DGNB Guld: Et miljøvenligt og bæredygtigt byggeri

At bygge boliger på en naturskøn beliggenhed forpligter naturligvis. Derfor er ambitionen, at alle boligerne i Skovstykket bliver certificeret med DGNB Guld.

SCROLL

DGNB CERTIFICERING

Igennem hele byggefasen – fra de første skitser til færdigbyggede boliger – bliver der integreret bæredygtige tiltag, som bliver dokumenteret og senere verificeret af en uvildig tredjepart. Det hele for at sikre, at byggeriet lever op til miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighedsprincipper.

DGNB måler bl.a. byggeriets klimaaftryk (CO2-udledning fra byggematerialer samt energiforbrug i byggeriets levetid), byggeriets holdbarhed, tilgængelighed og boligernes indeklima.

På projektets hjemmeside, skovstykket.dk, kan du blive klogere på, hvad der bl.a. bliver arbejdet med i Skovstykkets bæredygtige boliger.

Miljømæssig bæredygtighed

Høje krav til kemiindhold i byggematerialer
Der er sat høje krav til kemiindholdet i f.eks. maling, fugemasse, skum, formolie og lim m.m., der bliver anvendt i byggeriet. Det betyder, at afgasningen fra disse byggematerialer er lav, og det har betydning for de personer, der opfører byggeriet, såvel som beboerne der flytter ind.

Bæredygtigt og certificeret træ
Over 90 % af alt træ anvendt i byggeriet (til f.eks. døre, inventar, vinduesrammer, køkken, paneler, gulve m.m.) kommer fra dokumenteret ansvarlig skovdrift. Det betyder, at mindst 90 % af det anvendte træ er PEFC- eller FSC-certificeret.

Fremtidens grønne mursten
Byggeriet anvender blødstrøgne, bæredygtige mursten med tre huller af modellen LESS fra Egernsund Wienerberger. Murstenene er brændt på biogas, og sammen med det reducerede råvareforbrug medfører det en CO2-reduktion på 60-80% ift. klassiske mursten.

En sikring af biodiversiteten
Kelleris Hegn er både fyldt med skøn natur og levende organismer – og det bliver trukket helt ind til boligerne i Skovstykket. Det har været yderst vigtigt for landskabsarkitekterne at give det eksisterende dyre- og insektliv forudsætninger for fortsat at kunne trives. Det betyder bl.a. et højt biofaktorindeks med mange grønne arealer, insekthoteller på bygningerne og ingen beplantning af invasive plantearter.

Økonomisk bæredygtighed

Bæredygtige materialer med lang levetid
Der er penge at spare ved at bruge de bedst mulige materialer. Både fordi de kræver minimal vedligeholdelse, og fordi de er lette at rengøre. Facadematerialer, vinduer, tegltage og gulve holder mange år ud i fremtiden.

En lavere varmeregning
Arkitekterne har indrettet boligerne, så de alle er sikret mindst to timers direkte sollys i dagtimerne på de dage, hvor solen skinner. Det mindsker behovet for elektrisk lys og giver samtidig et dejligt lysindfald, som bidrager til den passive opvarmning af din bolig – og det kan mærkes på varmeregningen.

Energivenlige boliger
Da boligerne ligger op ad hinanden, har de fleste boliger kun to facader og tag. Dermed er varmetabet fra boligerne reduceret, og sammen med den enkle konstruktion som giver en stor garanti for høj tæthed, er varmebehovet i boligerne lavt.

Social bæredygtighed

Et godt termisk indeklima
Livskvaliteten øges, når indeklimaet er sundt. For at sikre at boligerne er godt ventilerede, bliver der installeret mekanisk ventilation i alle boligerne. Derudover bliver der foretaget målinger af radon og flygtige organiske forbindelser, så det bliver dokumenteret, at indeklimaet ikke er forurenet af hverken undergrunden eller afgasning fra de anvendte byggematerialer, når boligerne tages i brug.

Tilgængelige og grønne udeområder
Boligernes unikke beliggenhed gør det oplagt at trække de grønne udeområder helt ind til boligerne. De private haver udgør overgangen til de store fællesarealer og det centrale fælleshus, som lægger op til socialt samvær i Skovstykkets hjerte.

Grønt er godt for øjnene
Også de store vinduespartier giver en oplevelse af, at naturen kommer med ind i boligerne. Hvor end du kigger hen, er der noget grønt at kigge på.

Boligtyper til forskellige behov
De 191 nye boliger byder på både ejer- og lejeboliger med lejligheder og rækkehuse på 3-6 værelser. Det inviterer til en mangfoldig beboersammensætning, som er med til at sikre en god dynamik og et godt leben i Skovstykket.

ØNSKER DU EN PERSONLIG FREMVISNING?

Kom til Åbent Hus på søndag kl. 11.00-11.30.
På adressen Hornbækvej 138, 3060 Espergærde.

Vil du heller have en personlig fremvisning, så udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en mægler hurtigst muligt.

Bemærk, at fremvisninger foregår i vores prøvebolig.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte LokalBolig Helsingør/Espergærde på email: helsingoer@lokalbolig.dk eller tlf: +45 49 28 00 00

"*" indicates required fields

Betingelser*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.